براي مشاهده بهتر صفحات از مرورگر Mozilla يا chrome استفاده نماييد.

 

  


 

براي ثبت نام مقدماتي  به قسمت ثبت نام در منوي اصلي مراجعه كنيد.

 

 

 

براي مشاهده ساير امكانات دبيرستان روشنگر، به صفحه «امكانات» در قسمت «درباره ما» مراجعه كنيد.